Welkom

Hoge investerings- en beheerskosten en onduidelijke communicatie. Dat is al snel het resultaat als verschillende partijen niet eenduidig met elkaar afspreken hoe ze gegevens uitwisselen. E-commmerce, oftewel elektronisch zaken doen via het internet, biedt de bedrijven in de bloembollensector vele nieuwe mogelijkheden. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma’s levert voordelen op indien deze zijn gebaseerd op standaards. Met standaards bedoelen we computernormen zoals XML, maar ook standaardcodes voor het bloembollenvak. Het is duidelijk dat E-commerce nauwelijks mogelijk is zonder standaards. Deze standaards voor de bloembollensector worden ontwikkeld door Edibulb. Edibulb gaat hierbij uit van het volledig elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computers van gebruikers via Electronic Data Interchange (EDI).

Edibulb is een gezamenlijk initiatief van de brancheorganisaties in de sector van de kwekers (KAVB), de In en Verkoopbureaus verenigd in B4 en de handelaren (Anthos).

Edibulb werkt sinds 2015 intensief samen met Floricode voor het ontwikkelen en beheren van de productcodering en de berichtstandaarden.

Wijzigingen berichtstandaarden en codering 2017
In het eerste kwartaal van 2017 zullen de nieuwe berichtstandaarden en coderingen van Edibulb in gebruik worden genomen. Deze wijzigingen hebben grote impact op de systemen van kwekers, kopers en IVB’s. Gebruikers en hun software ontwikkelaars worden dringend aangeraden tijdig te gaan werken aan de noodzakelijke aanpassingen van hun systemen. Edibulb heeft de software ontwikkelaars in 2015 en 2016 geïnformeerd en intensief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe standaarden Meer informatie over de nieuwste standaarden vindt u hier.

Samen met de marktpartijen heeft Edibulb standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de sector. Deze zijn gebaseerd op internationaal geaccepteerde EDI-berichten. De berichtstandaarden worden gebruikt door kwekers, IVB’s en kopers om gegevens uit te wisselen via het internet over de transacties van bloembollen en vaste planten

Dankzij de standaardberichten van Edibulb hebben alle programma’s op de computers van gebruikers een eenduidige werkwijze voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Grote voordelen zijn een uniforme bereikbaarheid, een uniforme verwerking van gegevens en één interface voor de datacommunicatie via het netwerk, namelijk het Internet.

 

Standaarden in de bollensector